Proces Transferu Technologii 

Transfer technologii to przepływ wszelkiej wiedzy i innowacji do gospodarki. Może to nastąpić poprzez publikacje, absolwentów wchodzących na rynek pracy i relacje z podmiotami zewnętrznymi. W niniejszym przewodniku, transfer technologii odnosi się głównie do sprzedaży technologii, licencjonowania, zakładania spółek spin-off i realizacji usług badawczych na zlecenie podmiotów zewnętrznych. 

Transfer technologii może przyjąć następujące formy - Rozwiń listę

komercjalizacja bezpośrednia 

komercjalizacja pośrednia 

współpraca badawcza, usługi badawcze. 

Innowacje są to wszelkie zmiany, będące efektem procesu, który rozpoczyna się od powstania pomysłu nowego rozwiązania, produktu, technologii bądź zastosowania. Działalność innowacyjna związana jest z przygotowaniem, uruchomieniem wytwarzania a następnie wdrożeniem w praktyce gospodarczej nowych lub udoskonalonych wyrobów, materiałów, urządzeń lub usług. 

Rodzaje innowacji - Rozwiń listę

produktowa – obejmuje wdrożenie na rynek wyrobów lub usług, które odznaczają się nowymi lub znacząco udoskonalonymi cechami funkcjonalnymi lub użytkowymi, 

procesowa dotyczy wdrożenia nowej lub ulepszonej metody produkcji lub dostawy np. obniżenie kosztów wytwarzania lub dostawy, obejmuje znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń lub oprogramowania, 

marketingowa polega na wdrożeniu nowej metody marketingowej wiążącej się ze znaczącymi zmianami w projekcie, konstrukcji produktu lub w opakowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii cenowej, 

organizacyjnato wdrożenie nowej metody organizacyjnej w zasadach działania jednostki i organizacji miejsca pracy, której celem jest np. optymalizacja kosztów działania firmy czy usprawnienie wewnętrznych procesów np. administracyjnych, 

społeczna – dotyczy poszukiwania lepszych, nowatorskich rozwiązań odpowiadających na potrzeby społeczne. 

POZIOM GOTOWOŚCI TECHNOLOGICZNEJ TRL 

Zanim innowacja będzie mogła zostać wykorzystana w praktyce musi przejść wiele testów. Etapy przygotowania technologii można klasyfikować według dziewięciostopniowej skali poziomu gotowości technologicznej TRL (ang. Technology Readiness Level). Poziom TRL pozwala określić, jak daleko od wdrożenia jest dana innowacja. Ta informacja, może być przydatna w szczególności dla potencjalnego inwestora lub nabywcy technologii, jak również gdy ubiegamy się o pieniądze z instytucji zewnętrznych na realizację grantu.